Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.50.115

УДК 621.3.011

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА СУПЕРКОНДЕНСАТОРА В СИСТЕМІ ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ

Н.І. Супруновська1, докт. техн. наук, С.В. Бєлкін2, М.О. Реуцький3, канд. техн. наук, А.А. Щерба4, чл.-кор. НАН України
1,4 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
2,3 – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського”,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна

Проведено порівняльний аналіз перехідних процесів, що відбуваються у разі пуску асинхронного двигуна електромобіля від акумуляторної батареї та комбінованого джерела живлення – паралельно підключених акумуляторної батареї і суперконденсатора. Результати моделювання перехідних процесів у програмному пакеті Matlab Simulink показали, що під час пуску асинхронного двигуна суперконденсатор обмежує струм в акумуляторній батареї і відповідно збільшує її ресурс. Підтверджено, що використання комбінованого джерела живлення в порівнянні з акумуляторною батареєю дає змогу збільшити кількість можливих послідовних пусків двигуна електромобіля та його пробіг на одній зарядці. Бібл. 7, рис. 6, табл. 10.
Ключові слова: асинхронний двигун, суперконденсатор, акумуляторна батарея, електромобіль, комп’ютерне моделювання.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И СУПЕРКОНДЕНСАТОРА В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Н.И. Супруновская1, докт. техн. наук, С.В. Белкин2, Н.А. Реуцкий3, канд. техн. наук, А.А. Щерба4, чл.-корр. НАН Украины
1,4 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина
2,3 – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского”,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина

Проведен сравнительный анализ переходных процессов, протекающих при пуске асинхронного двигателя электромобиля от аккумуляторной батареи и комбинированного источника питания – параллельно подключенных аккумуляторной батареи и суперконденсатора. Результаты моделирования переходных процессов в программном пакете Matlab Simulink показали, что во время пуска асинхронного двигателя суперконденсатор ограничивает ток в аккумуляторной батарее и соответственно увеличивает ее ресурс. Подтверждено, что использование комбинированного источника питания по сравнению с аккумуляторной батареей позволяет увеличить количество возможных последовательных пусков двигателя электромобиля и его пробег на одной зарядке. Библ. 7, рис. 6, табл. 10.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, суперконденсатор, аккумуляторная батарея, электромобиль, компьютерное моделирование.

Література
1. Emadi A., WilliamsonS.S., Khaligh A. Power electronics intensive solutions for advanced electric, hybrid electric, and fuel cell vehicular power systems. IEEE Transactions on Power Electronics. May 2006. Vol. 21, Iss. 3. Pp. 567–577. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2006.872378
2. StieneckerA.W. , StuartT., Ashtiani C. A combined ultracapacitor - lead acid battery storage system for mild hybrid electric vehicles. Proc. IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference. Chicago, IL, USA, September 7, 2005. DOI: https://doi.org/10.1109/VPPC.2005.1554582
3. Cao J., Emadi A. A New Battery/UltraCapacitor Hybrid Energy Storage System for Electric, Hybrid, and Plug-In Hybrid Electric Vehicles. IEEE Transactions on Power Electronics, Jan. 2012. Vol. 27, Iss. 1. P. 122–132. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2011.2151206
4. Гончар А.С., Семиков А.В. К реализации рекуперативных режимов в электроприводе электромобиля с ионисторами. Зб. матер. конф. Расчет энергоэффективности использования тягового электропривода без и с рекуперацией для легкового автомобиля. Кременчуг, 2013. С. 25–26.
5. Щерба А.А., Супруновская Н.И., Белецкий О.А. Энергетические характеристики суперконденсаторов при их заряде от источника напряжения и разряде на резистивную нагрузку. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. 2014. Вип. 39. С. 65–74.
6. Білецький О.О., Супруновська Н.І., Щерба А.А. Залежність енергетичних характеристик кіл заряду суперконденсаторів від їх початкових і кінцевих напруг. Технічна електродинаміка. 2016. № 1. С. 3–10.
7. Островерхов М.Я., Пижов В.М. Моделювання електромеханічних систем в Simulink: Навчальний посібник. Київ: ВД Стилос, 2008. 528 с.