Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.50.096

УДК 621.3

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ СОЛЕНОЇДА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ПЛОСКІЙ ГРАНИЦІ ПРОВІДНИКА

В.М. Михайлов*, докт. техн. наук, М.П. Петренко**
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-7989-5932
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7413-9908

Розвинено метод продовження магнітного потоку за допомогою системи співвісних кільцевих елементарних провідників зі струмами та відповідної функції Гріна стосовно плоскої граничної поверхні. Отримано функції Гріна плоскомеридіанного магнітного поля системи кільцевий елементарний провідник зі струмом – ідеально надпровідний півпростір. Наведено приклади визначення профілів масивних одновиткових соленоїдів, що утворюють на плоскій поверхні провідника заданий розподіл індукції імпульсного магнітного поля при різкому поверхневому ефекті. Виконано перевірку відповідності отриманих профілів заданим граничним розподілам поля. Досліджено вплив зрізу верхньої частини профілю соленоїда на розподіл індукції магнітного поля на граничній поверхні. Бібл. 9, рис. 4, табл. 1.
Ключові слова: продовження магнітного потоку, функція Гріна, імпульсне магнітне поле, профіль масивного соленоїда, різкий поверхневий ефект.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ СОЛЕНОИДА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПЛОСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРОВОДНИКА

В.М. Михайлов, докт. техн. наук, Н.П. Петренко
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
ул. Кирпичева, 2, Харьков, 61002, Украина

Развит метод продолжения магнитного потока при помощи системы соосных кольцевых элементарных проводников с токами и соответствующей функции Грина применительно к плоской граничной поверхности. Получены функции Грина плоскомеридианного магнитного поля системы кольцевой элементарный проводник с током - идеально сверхпроводящее полупространство. Приведены примеры определения профилей массивных одновитковых соленоидов, создающих на плоской поверхности проводника заданное распределение индукции импульсного магнитного поля при резком поверхностном эффекте. Выполнена проверка соответствия полученных профилей заданным граничным распределениям поля. Исследовано влияние среза верхней части профиля соленоида на распределение индукции магнитного поля на граничной поверхности. Библ. 9, рис. 4, табл. 1.
Ключевые слова: продолжение магнитного потока, функция Грина, импульсное магнитное поле, профиль массивного соленоида, резкий поверхностный эффект.

Література
1. Белый И.В. Фертик С.М., Хименко Л.Т. Справочник по магнитно-импульсной обработке металлов. Харьков: Вища школа, 1977. 168 с.
2. Лагутин А.С., Ожогин В.И. Сильные импульсные магнитные поля в физическом эксперименте. Москва: Энергоатомиздат, 1988. 192 с.
3. Михайлов В.М. Продолжение магнитного потока и потенциала плоскомеридианных полей с плоской поверхности. Электричество. 2002. № 10. С. 58–64.
4. Коновалов О.Я., Михайлов В.М., Петренко Н.П. Решение задачи продолжения магнитного поля с цилиндрической поверхности при помощи функции Грина. Технічна електродинаміка. 2016. № 5. С. 11–13.
5. Морс Ф.М., Фешбах Г. Методы теоретической физики. Т.1. Москва: ИЛ, 1958. 931 с.
6. Смайт В. Электростатика и электродинамика. Москва: ИЛ, 1954. 604 с.
7. Бинс К., Лауренсон П. Анализ и расчет электрических и магнитных полей. Москва: Энергия, 1970. 376 с.
8. Янке Е., Эмде Ф., Лёш Ф. Специальные функции (формулы, графики, таблицы). Москва: Наука, 1968. 344 с.
9. Михайлов В.М. Функції Гріна плоскомеридіанних електричних та магнітних полів над плоскою граничною поверхнею. Технічна електродинаміка. 2018. № 4. С. 5–9