Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.50.042

УДК 621.311:621.315

ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ГРОЗОЗАХИСНОМУ ТРОСІ ДВОКОЛОВОЇ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ШЛЯХОМ ЗМІНИ РОЗТАШУВАННЯ ЇЇ ФАЗ

А.В. Красножон1, канд. техн. наук, І.В. Пентегов2, докт. техн. наук, О.В. Красножон3, інж., З.О. Тимошенко4, інж.
1,3 – Чернігівський національний технологічний університет,
вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14035, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
2 – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України,
вул. Боженка, 11, Київ, 03150, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
4 – ПАТ «Чернігівобленерго»,
вул. Гонча, 40, Чернігів, 14000, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Запропоновано маловитратний метод зменшення втрат активної потужності в грозозахисних тросах двоколових повітряних ЛЕП традиційної конструкції, суть якого полягає у зміні просторового розташування фаз різних кіл двоколової ЛЕП. На прикладі двоколової ЛЕП напругою 330 кВ показано, що запропонований метод дає змогу досягти значного зменшення втрат у тросі та підвищення ефективності передачі електричної енергії. Розглянута проблема є актуальною як у разі спорудження нових повітряних ЛЕП, так і у разі модернізації існуючих. Бібл. 6, рис. 3.
Ключові слова: повітряна ЛЕП, грозозахисний трос, магнітна індукція, магнітний потік, наведений струм, втрати потужності.

УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ГРОЗОЗАЩИТНОМ ТРОСЕ ДВУХЦЕПНОЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПУТЁМ ИЗМЕНЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЕЁ ФАЗ

А.В. Красножон1, канд. техн. наук, И.В. Пентегов2, докт. техн. наук, А.В. Красножон3, инж., З.О. Тимошенко4, инж.
1,3 – Черниговский национальный технологический университет,
ул. Шевченко, 95, Чернигов, 14035, Украина
2 –Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины,
ул. Боженко, 11, Киев, 03150, Украина
4 – ПАО «Черниговоблэнерго»,
ул. Гончая, 40, Чернигов, 14000, Украина

Предложен малозатратный метод уменьшения потерь активной мощности в грозозащитных тросах двухцепных воздушных ЛЭП традиционной конструкции, суть которого заключается в изменении пространственного расположения фаз разных цепей двухцепной ЛЭП. На примере двухцепной ЛЭП напряжением 330 кВ показано, что предложенный метод позволяет достичь значительного уменьшения потерь в тросе и увеличения эффективности передачи электрической энергии. Рассмотренная проблема является актуальной как при построении новых воздушных ЛЭП, так и при модернизации существующих. Библ. 6, рис. 3.
Ключевые слова: воздушная ЛЭП, грозозащитный трос, магнитная индукция, магнитный поток, наведенный ток, потери мощности.


Література
1. Правила улаштування електроустановок. Видання офіційне. Міненерговугілля України. Харків: Форт, 2017. 760 с.
2. Красножон А.В. Оцінювання втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 6(123). С. 52–56.
3. Красножон А.В., Буйний Р.О., Пентегов І.В. Розрахунок втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередачі. Технічна електродинаміка. 2016. № 4. С. 23–25.
4. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. Т.2 Москва-Ленинград: Энергия, 1967. 407 с.
5. Розов В.Ю., Реуцкий С.Ю., Пелевин Д.Е., Пилюгина О.Ю. Магнитное поле линий электропередачи и методы его снижения до безопасного уровня. Технічна електродинаміка. 2013. № 2. С. 3–9.
6. Щерба А.А., Резинкина М.М. Электромагнитные поля и их воздействие на объекты. Киев: Наукова думка, 2009. 191 с.