Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.50.023

УДК 621.316.1

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ В ЗАДАЧАХ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСУ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ЗА НАЯВНОСТІ ДЖЕРЕЛ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Козирський В.В.1*, докт. техн. наук, Тугай І.Ю.2**, канд. техн. наук, Тютюнник Ф.О.3***
1,3 – ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України,
вул. Героїв Оборони, 12, Київ, 03041, Україна
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
2 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-6780-9750
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7261-4277
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-7411-6776

Проведено аналіз можливості застосування тензорної методології при розв’язанні задач оцінювання запасу статичної стійкості електричних систем. Складові моделі, що базується на тензорному аналізі, визначаються особливостями генеруючих установок та в умовах поширення розподіленої генерації мають вплив на стійкість системи. Досить вагомою величиною є момент інерції ротора, що визначається конструктивним виконанням та потужністю генератора. В умовах відсутності інформації виникає потреба в моделях ідентифікації механічних характеристик турбогенераторів малої потужності. Такі моделі було отримано на основі методики проектування турбогенераторів. Розглянуто можливість уточнення компонент моделі, що базується на тензорній методології. Бібл. 6, рис. 3.
Ключові слова: математична модель, тензор, стійкість, електрична система, розподілена генерація, момент інерції, турбогенератор.

О ПРИМЕНЕНИИ ТЕНЗОРНОГО АНАЛИЗА В ЗАДАЧАХ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАПАСА СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ НАЛИЧИИ ИСТОЧНИКОВ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ

Козырский В.В.1*, докт. техн. наук, Тугай И.Ю.2**, канд. техн. наук, Тютюнник Ф.А.3***
1,3 – ННИ энергетики, автоматики и энергосбережения НУБиП Украины,
ул. Героев Обороны, 12, Киев, 03041, Украина
2 –Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Проведен анализ возможности применения тензорной методологии при решении задач статической устойчивости электрических систем. Составляющие модели, которая основана на тензорном анализе, определяемые особенностями генерирующих установок и в условиях распространения распределенной генерации, будут влиять на устойчивость системы. Достаточно существенное влияние имеет величина момента инерции ротора, которая определяется конструктивным исполнением и мощностью генератора. В условиях отсутствия информации возникает потребность в моделях идентификации механических характеристик турбогенераторов малой мощности. Данные модели были получены на основании методики проектирования турбогенераторов. Рассмотрена возможность уточнения идентификации компонент модели, базирующейся на тензорной методологии. Библ. 6, рис. 3.
Ключевые слова: тензор, устойчивость, электрическая система, распределенная генерация, момент инерции, турбогенератор, математическая модель.


Література
1. Kron G. Tensor analysis of networks. New York: John Wiley and Sons, inc., 1965. 704 p.
2. Kron G. The application of tensors to the analysis of rotating electrical machinery. New York: General Electric Review, 1935.
3. Slootweg J.G. and Kling W.L. Impacts of distributed generation on power system transient stability. IEEE Power Engineering Society Summer Meeting. 2002. Vol. 2. Pp. 862-867. DOI: https://doi.org/10.1109/PESS.2002.1043465
4. Тугай Ю.І., Козирський В.В., Приступа А.Л., Тютюнник Ф.О. Дослідження впливу розосередженої генерації в розподільчих мережах на стійкість режимів локальних сегментів електричних систем. Вісник ХНТУСГ. 2017. № 187. С. 3–5.
5. Tiutiunnyk F., Prystupa A. and Bodunov V. Improving methods for evaluating the stability of electrical systems with distributed generation. II International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF). Kharkiv, Ukraine, 2016. Pp. 37-40. DOI: https://doi.org/10.1109/YSF.2016.7753795
6. Хуторецкий Г.М., Токов М.И., Толвинская Е.В. Проектирование турбогенераторов. Ленинград: Энергоатомиздат, 1987. 256 с.