Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.50.016

УДК 621.316:681.3

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА СКЛАДУ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ АВАРІЙНИХ СТАНІВ РОЗПОДІЛЬНИХ ЛІНІЙ

І.В. Блінов, канд. техн. наук, Є.В. Парус, канд. техн. наук, О.Б. Рибіна, канд. техн. наук, С.Є. Танкевич, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Висвітлено основи формалізації задачі розробки та використання системи моніторингу аварійних станів розподільних електричних мереж. Визначено основні функції системи моніторингу та засоби реалізації таких функцій. Формалізовано математичну модель задачі вибору оптимальної архітектури системи моніторингу як задачі максимізації прибутку (мінімізації збитків) від встановлення та використання системи моніторингу. Наведено основні складові процесу вибору оптимальної архітектури системи моніторингу. Визначено задачі підсистеми інформаційної підтримки у прийнятті рішень для аналізу оперативної інформації від засобів моніторингу. Бібл. 11.
Ключові слова: індикатори пошкоджень, розподільна лінія, моніторинг аварійних станів.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ОСНАЩЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

И.В. Блинов, канд. техн. наук, Е.В. Парус, канд. техн. наук, О.Б. Рыбина, канд. техн. наук, С.Е. Танкевич, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

В статье освещены основы формализации задач разработки и использования системы мониторинга аварийных состояний в распределительных электрических сетях. Определены основные функции системы мониторинга и средства реализации таких функций. Формализована математическая модель задачи выбора оптимальной архитектуры системы мониторинга. Основу представленной модели составляет задача максимизации прибыли (или минимизации ущерба) от установки и использования системы мониторинга. Приведены основные составляющие процесса выбора оптимальной архитектуры системы мониторинга. Определены задачи подсистемы информационной поддержки в принятии решений для анализа оперативной информации от средств мониторинга. Библ. 11.
Ключевые слова: индикаторы повреждений, распределительная линия, мониторинг аварийных состояний.

Література
1. Блінов І.В., Парус Є.В., Танкевич С.Є. Оптимізація місць встановлення індикаторів пошкоджень для моніторингу ліній електропередачі. Електроніка та зв'язок. 2017. Том 22. № 1 (96). С. 50–57.
2. Блинов И.В., Парус Е.В., Полищук О.Ю, Журвалев И.В. Мониторинг воздушных линий электропередачи с использованием индикаторов повреждений. Электрические сети и системы. 2013. № 4. С. 42–46.
3. Луцяк В.В. Дистанційний метод визначення місця міжфазного короткого замикання в розподільній мережі 6-35 кВ з повітряними лініями електропередачі. Вісник Криворізького технічного університету. 2006. С. 112–115.
4. Зубко В.М. та ін. Ефективність моніторингу замикань в мережах з ізольованою нейтраллю. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 2010. Вип. 102. С. 21–23.
5. Walling R.A., et al. Summary of distributed resources impact on power delivery systems. IEEE Transactions on power delivery. 2008. 23.3. P. 1636–1644.
6. Лежнюк П.Д., Кутіна М.В. Методи і засоби захисту від обриву проводу та пошук місця пошкодження в розподільній мережі зі складною топологією напругою 6–35 кВ. Вінниця: ВНТУ, 2014. 152 p.
7. Гай О.В., Козирський В.В. Вибір оптимальної кількості секціонуючих пристроїв для розподільних мереж напругою 10 кВ. Електрифікація та автоматизація сільського господарства. 2004. № 2. С. 12–20.
8. Пазій В.Г. Підвищення ефективності пристроїв контролю адресності місць коротких замикань в електричних розподільних мережах 6-10 кВ на базі PLC технологій. Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК. 2014. № 2. С. 14–16.
9. Постанова НКРЕКП України № 685 від 25.05.2017 Про затвердження цільових показників надійності електропостачання на 2017 рік (режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/?id=25441)
10. Jahedi A., Javidan J., Nasiraghdam H. Multi-objective modeling for fault indicators placement using of NSGA II to reduce off time and costs in distribution network. Technical and Physical Problems of Engineering. 2014. Vol. 6. Issue 21. No 4. P. 106–111.
11. Bjerkan Е., Venseth Т. Locating Earth-Faults in Compensated Distribution Networks by means of Fault Indicators. International Conference on Power Systems Transients (IPST’05). 2005. № IPST05. 107 p.