Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

Збірник наукових праць. Вип. 38
ЗМІСТ


 


 
№ 1. ВІДДІЛ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ
Антонов О.Є., Михальський В.М., Кіреєв В.Г., Пєтухов І.С., Мисак Т.В., Поліщук С.Й., Шаповал І.А., Чопик В.В., Філоменко А.А. Процеси перетворення енергії в електромеханічних та напівпровідникових перетворювачах нових типів 5

 
№ 2. ВІДДІЛ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ
Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Новський В.О., Малахатка Д.О. Моделювання режимів роботи статичних синхронних компенсаторів реактивної потужності та фазоповоротних трансформаторних пристроїв для створення гнучких систем передачі змінного струму в ОЕС України 18

 
№ 3. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА СИСТЕМ
Кириленко О.В., Буткевич О.Ф., Рибіна О.Б. Низькочастотні коливання режимних параметрів об’єднаних енергосистем та запобігання системним аваріям 30
Авраменко В.М., Черненко П.О., Прихно В.Л., Мартинюк О.В., Юнєєва Н.Т., Колесникова Н.Ф. Дослідження моделей та інтелектуалізованих програмних засобів для автоматизації диспетчерського керування ЕЕС 39

 
№ 4. ВІДДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ
Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Варський Г.М., Пилипенко Ю.В. Створення регіональної системи моніторингу перехідних режимів 48
Стогній Б.С., Кириленко О.В., Танкевич Є.М., Сопель М.Ф., Блінов І.В., Рибіна О.Б., Танкевич С.Є., Гречко В.В. Інтелектуальний вимірювальний перетворювач та нормативне забезпечення комунікаційного середовища високовольтних електроенергетичних об’єктів 56

 
№ 5. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВИМІРЮВАНЬ
Гриневич Ф.Б., Монастирський З.Я. Вимірювальні системи для електроенергетики з імпедансними, оптичними та оптоволоконними сенсорами 65

 
№ 6. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
Мазуренко Л.І., Гребеніков В.В., Джура О.В., Попович О.М., Бібік О.В., Головань І.В., Шуруб Ю.В., Романенко В.І. Розвиток теорії, вдосконалення математичних моделей, дослідження електричних машин і електромеханічних систем 73

 
№ 7. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ
Божко И.В., Захарченко С.Н., Карлов А.Н., Кондратенко И.П., Ращепкин А.П., Фальковский Н.И. Основы теории электромагнитных процессов в технологических системах обработки материалов 81

 
№ 8. ВІДДІЛ СИСТЕМ СТАБІЛІЗОВАНОГО СТРУМУ
Волков І.В., Подольний С.В. Розробка програмного комплексу для математичного моделювання і моніторингу спеціалізованих нелінійних електричних систем 92

 
№ 9. ВІДДІЛ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Липківський К.О., Мартинов В.В., Руденко Ю.В., Можаровський А.Г., Халіков В.А. Вдосконалення методів аналізу та засобів регулювання напруги в джерелах живлення електротехнологічного обладнання 99

 
№ 10. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ МАШИН ЗМІННОГО СТРУМУ
Титко О.І. Засоби підвищення надійності енергетичних електричних машин 107

 
№ 11. ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ
Таранов С.Г., Тесик Ю.Ф., Карасинський О.Л., Пронзелєва С.Ю. Развитие методов экстремального регулирования применительно к трехфазным сетям 114

 
№ 12. ВІДДІЛ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Шидловська Н.А., Васецький Ю.М., Мислович М.В.Деякі питання забезпечення надійної та безвідмовної роботи електроенергетичних систем та їх елементів 121

 
№ 14. ВІДДІЛ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Шполянський О.Г., Тугай І.Ю. Використання динамічних та нечітких математичних моделей при аналізі якості електричної енергії 130

 
№ 15. ВІДДІЛ ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Юрченко О.М., Юрченко М.М., Гуцалюк В.Я., Павловський В.О., Герасименко П.Ю., Твердохліб Ю.О., Гурін В.К. Високочастотні транзисторні перетворювачі для високоефективних систем електроживлення технологічних установок 137

 
№ 16. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
Щерба А.А., Супруновская Н.И., Розискулов С.С., Белецкий О.А. Метод регулирования и стабилизации динамических параметров разрядных токов накопительных конденсаторов 145