Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

Збірник наукових праць. Вип. 35
№ 1. ВІДДІЛ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ
Антонов О.Є., Михальський В.М., Кіреєв В.Г., Пєтухов І.С., Соболєв В.В., Шаповал І.А., Чопик В.В., Філоменко А.А. Дослідження напівпровідникових перетворювачів електроенергії та електромеханічних систем на основі магнітоелектричних двигунів 5
 
№ 2. ВІДДІЛ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ
Шидловський А.К., Гориславець Ю.М., Глухенький О.І. Електромагнітні системи для перемішування та дозування металевих розплавів 16
 
№ 3. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА СИСТЕМ
Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Є.В., Рибіна О.Б., Танкевич С.Є. Методи забезпечення впровадження допоміжних послуг для підвищення надійності функціонування ОЕС України в ринкових умовах 23
Авраменко В.М., Черненко П.О., Прихно В.Л., Мартинюк О.В., Юнєєва Н.Т., Колесникова Н.Ф. Математичне моделювання та програмні засоби для диспетчерського керування електроенергетичними системами 30
 
№ 4. ВІДДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ
Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Варський Г.М., Яковлєва І.В. Системи синхронізованих вимірів в електроенергетиці. Підвищення точності та метрологічне забезпечення 37
 
№ 5. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВИМІРЮВАНЬ
Гриневич Ф.Б., Монастирський З.Я., Мельник В.Г., Левицький А.С. Покращення метрологічних характеристик сенсорних вимірювальних систем 48
 
№ 6. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
Мазуренко Л.І., Джура О.В., Попопвич О.М., Гребеніков В.В., Бібік О.В., Головань І.В., Шуруб Ю.В., Вербовий А.П., Романенко В.І. Електричні генератори і двигуни змінного струму. Електромеханотронні перетворювачі енергії 58
 
№ 7. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ
Божко И.В., Захарченко С.Н., Кондратенко И.П., Ращепкин А.П., Фальковский Н.И. Электромагнитные системы в технологии непрерывного литья стали и электроразрядные системы для обеззараживания и очистки воды 67
 
№ 9. ВІДДІЛ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Липківський К.О., Мартинов В.В., Руденко Ю.В., Можаровський А.Г., Халіков В.А. Аналіз процесів перетворення параметрів електроенергії в силових напівпровідникових пристроях 81
 
№ 10. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ МАШИН ЗМІННОГО СТРУМУ
Счастлівий Г.Г., Титко О.І., Кучинський К.А., Крамарський В.А. Механічні процеси та засоби покращення їх характеристик у потужних турбогенераторах 91
 
№ 11. ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ
Таранов С.Г., Тесик Ю.Ф., Брайко В.В., Карасинський О.Л., Шувалов Г.І., Пронзелєва С.Ю. Принципи побудови перетворювачів струму на основі датчиків Холла 96
 
№ 12. ВІДДІЛ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Шидловська Н.А., Васецький Ю.М., Мислович М.В., Хімюк І.В. Розвиток наукових досліджень у напрямку забезпечення надійної та безвідмовної роботи електроенергетичних систем та їх елементів 107
 
№ 14. ВІДДІЛ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Шполянський О.Г. Дослідження внутрішніх перенапруг у магістральних електричних мережах надвисокої напруги та розробка заходів по їх запобіганню й обмеженню 117
 
№ 15. ВІДДІЛ ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Юрченко О.М., Юрченко М.М., Гуцалюк В.Я., Павловський В.О., Герасименко П.Ю., Твердохліб Ю.О., Гурін В.К. Розробка високоефективних високочастотних транзисторних перетворювачів для систем електроживлення технологічних установок 123
 
№ 16. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
Щерба А.А., Супруновская Н.И., Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н., Ломко Н.А. Анализ энергетических процессов в цепях технологических установок и уровней электрического и магнитного полей высоковольтных воздушных и кабельных ЛЭП 134