Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

Збірник наукових праць. Вип. 32
№ 1. ВІДДІЛ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ
Антонов О.Є., Михальський В.М., Пєтухов І.С., Шаповал І.А., Чопик В.В., Рекстіна Л.В. Дослідження процесів в електромеханічних та напівпровідникових перетворювачах енергії 5
 
№ 2. ВІДДІЛ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ
Шидловський А.К., Павлов В.Б., Попов О.В. , Павленко В.Є., Третяк М.В. Розробка методів і засобів підвищення ефективності систем електропостачання автономних об’єктів з джерелами живлення обмеженої потужності і енергоємності 20
 
№ 3. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА СИСТЕМ
Кириленко О.В., Буткевич О.Ф., Рибіна О.Б., Блінов І.В., Левконюк А.В. Моніторинг допустимості завантаження перетинів об’єднаної енергосистеми України та моделі функціонування конкурентного оптового ринку електроенергії 26
Авраменко В.М., Черненко П.О., Прихно В.Л., Мартинюк О.В., Юнєєва Н.Т., Колесникова Н.Ф. Розвиток методів моделювання ЕЕС для розв’язання задач автоматизованого диспетчерського керування енергосистемами 32
 
№ 4. ВІДДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ
Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Варський Г.М. Досвід створення комплексних систем моніторингу та керування електроенергетичних об’єктів. Перспективи їх розвитку 39
 
№ 5. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВИМІРЮВАНЬ
Гриневич Ф.Б., Монастирський З.Я. Покращення метрологічних та експлуатаційних характеристик уніфікованих вимірювальних засобів для електроенергетики 48
 
№ 6. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
Мазуренко Л.І., Джура О.В., Попович О.М., Гребеніков В.В., Бібік О.В., Головань І.В., Шуруб Ю.В., Вербовий А.П. Автономні енергосистеми. Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі 58
 
№ 7. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ
Божко И.В., Жильцов А.В., Кондратенко И.П., Ращепкин А.П., Фальковский Н.И. Электромагнитные системы в технологии непрерывного литья стали и электроразрядные системы для обеззараживания и очистки воды 67
 
№ 8. ВІДДІЛ СИСТЕМ СТАБІЛІЗОВАНОГО СТРУМУ
Волков И.В., Зозулев В.И., Шолох Д.А. Двухтактные магнитно-полупроводниковые генераторы импульсов: принципы построения и основные процессы 76
 
№ 9. ВІДДІЛ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Мартинов В.В., Липківський К.О., Руденко Ю.В., Можаровський А.Г., Халіков В.А. Основні наукові здобутки відділу регулювання параметрів електроенергії протягом 2011 року 83
 
№ 10. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ МАШИН ЗМІННОГО СТРУМУ
Счастлівий Г.Г., Титко О.І., Васьковський Ю.М., Кучинський К.А., Ахременко В.Л. Особливості процесів та нові способи виконання вузлів турбогенераторів з високими асинхронними характеристиками 98
 
№ 11. ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ
Таранов С.Г., Тесик Ю.Ф., Карасинский О.Л., Пронзелева С.Ю., Мирошниченко Г.А. Исследование и разработка структурных схем для повышения точности и быстродействия счетчиков электроэнергии 108
 
№ 12. ВІДДІЛ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Шидловська Н.А., Васецький Ю.М., Мислович М.В. Розвиток наукових досліджень в галузі нелінійних електричних кіл та підвищення надійності електротехнічного обладнання 113
 
№ 14. ВІДДІЛ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Шполянський О.Г. Використання керованої комутації для підвищення надійності роботи ЛЕП НВН 123
 
№ 15. ВІДДІЛ ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Юрченко О.М., Юрченко М.М., Гуцалюк В.Я., Павловський В.О., Герасименко П.Ю., Твердохліб Ю.О., Гурін В.К. Підвищення ефективності високочастотних транзисторних перетворювачів для систем електроживлення технологічних установок 129
 
№ 16. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
Щерба А.А., Супруновская Н.И., Шевченко Н.И., Синицын В.К. Метод и средства уменьшения нестабильности длительности разрядных токов в электроискровой нагрузке с учетом нелинейного изменения ее сопротивления 139