Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

Збірник наукових праць. Вип. 30
ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ
 
Денисюк С.П., Рибіна О.Б., Негодуйко В.О. Перші кроки до створення дієвих механізмів стимулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні 5
Сопель М.Ф., Денисюк С.П., Сподинський О.В. Цифрова підстанція. Переваги та особливості 14
Блінов І.В. Процеси інформаційного обміну при плануванні графіків 18
Пазєєв А.Г. Аналіз статичної нестабільності вихідної напруги в активних коректорах коефіцієнта потужності 24
Кучерявая И.Н. Компьютерное моделирование теплового состояния подземной кабельной линии на напряжение 330 кВ 29
Бардик Є.І. Нечітка модель визначення кількісних показників експлуатаційного ризику підсистем електроенергетичних систем 35
 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
 
Федоренко Г.М., Остапчук Л.Б., Дубік Г.О., Кенсицький О.Г. Безпека, надійність потужних генераторів та шляхи їх підвищення 39
Титко В.А., Остапенко Е.В., Шматков В.Л. Математические средства обработки результатов измерений частичных разрядов при исследовании состояния изоляции токонесущих элементов электрических машин 43
Твердяков В.В. Дослідження і визначення сукупності параметрів потужних синхронних генераторів за експериментальними аперіодичними характеристиками 49
Приймак Б.І., Гаркович Н.В. Дослідження точності нейромережного оптимізатора втрат потужності в асинхронному електроприводі 58
Федоренко Г.М., Выговский А.В. Эффективность водоподготовки в системах непосредственного охлаждения обмоток статоров мощных турбогенераторов и ее влияние на безопасность, надежность и эффективность блоков АЭС 62
Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Математичне моделювання та експериментальні дослідження вібрацій асинхронних двигунів 68
Акинин К.П. Преобразование сигналов датчика положения ротора бесконтактного двигателя с постоянными магнитами 76
Гребеников В.В., Гамалея Р.В., Гамалея Р.Р. Аналитическое моделирование магнитных полей электродвигателей с постоянными магнитами дискового типа 79
Бесараб О.Б., Тугай Ю.І. Моделювання ферорезонансного процесу в трансформаторі напруги прямим методом 87
 
ЕЛЕКТРИЧНІ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
 
Васецький Ю.М., Мазуренко І.Л., Павлюк А.В. Тороїдальні магнітні системи з котушками рейстрекової форми 91
Кабан В.П. Анализ Т-образных индуктивно-емкостных преобразователей СLL-структуры 103
Руденко Ю.В. Анализ процессов в обратноходовом преобразователе с учетом неидеальности трансформатора 108
 
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
 
Гориславець Ю.М., Глухенький О.І. Силові характеристики індукційної канальної печі з обертальним рухом рідкого металу 117
Виштак Т.В., Карлов А.Н., Кондратенко И.П., Ращепкин А.П. Экспериментальное исследование перемешивателя жидкого металла 124
Павлов В.Б., Третяк М.В. Транспортний засіб з комбінованою енергоустановкою 130
Щерба М.А. Влияние характерных размеров проводящих включений на возмущения электрического поля в диэлектрической среде 134