Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

Збірник наукових праць. Вип. 29
№ 1. ВІДДІЛ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ
Антонов О.Є., Михальський В.М., Пєтухов І.С., Шаповал І.А., Чопик В.В. Шляхи підвищення ефективності електромеханічних систем та напівпровідникових перетворювачів частоти з широтно-імпульсною модуляцією для керування ними 5
 
№ 2. ВІДДІЛ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ
Шидловский А.К., Жаркин А.Ф., Мостовяк И.В., Федий В.С., Новский В.А., Козлов А.В. Влияние электромагнитных процессов в вентильных преобразователях на параметры качества электроэнергии в низковольтных электрических сетях 17
 
№ 3. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА СИСТЕМ
Прихно В.Л., Трубицын В.В., Черненко П.А. Иерархическое оценивание режимов в энергообъединении Украины 27
 
№ 3 та 4
Стогній Б.С., Кириленко О.В., Буткевич О.Ф., Сопель М.Ф., Рибіна О.Б., Тутик В.Л. Система збору та обробки інформації, що реєструється комплексами "Регіна-Ч" 35
 
№ 4. ВІДДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ
Стогній Б.С., Павловський В.В., Сопель М.Ф. Проблема інтеграції гнучких передач змінного струму в електричні системи. Аналіз та керування режимами 47
 
№ 5. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВИМІРЮВАНЬ
Монастирський З.Я., Ніженський А.Д., Мельник В.Г., Левицький А.С. Системні засоби моніторингу та діагностики електроенергетичного обладнання 54
 
№ 6. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
Мазуренко Л.І., Попович О.М., Гребеніков В.В., Бібік О.В., Головань І.В., Джура О.В., Шуруб Ю.В., Вербовий А.П., Романенко В.І. Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі 62
 
№ 7. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ
Божко И.В., Кондратенко И.П., Ращепкин А.П., Фальковский Н.И. . Электромагнитные и электроразрядные технологические установки 71
 
№ 9. ВІДДІЛ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Мартинов В.В., Руденко Ю.В. Дослідження електромагнітних процесів у високопотенціальних перетворювачах для живлення електротехнологічного устаткування 81
Липківський К.О., Халіков В.А., Можаровський А.Г. Виокремлення процедури цілеспрямованої зміни рівня напруги у множині функціональних перетворень параметрів електроенергії 84
 
№ 10. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ МАШИН ЗМІННОГО СТРУМУ
Титко О.І., Васьковський Ю.М., Крамарський В.А., Кучинський К.А., Ахременко В.Л. Фізичні аспекти проблеми надійності і ефективності потужних турбогенераторів 90
 
№ 11. ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ
Таранов С.Г., Тесик Ю.Ф., Карасинский О.Л., Брайко В.В., Мирфайзиев О.М., Пронзелева С.Ю. Методы повышения точности воспроизведения переменных напряжений и токов 104
 
№ 12. ВІДДІЛ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Шидловська Н.А., Васецький Ю.М., Мислович М.В. Основні творчі здобутки відділу теоретичної електротехніки Інституту електродинаміки НАН України у 2010 році 111
 
№ 14. ВІДДІЛ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Шполянський О.Г., Кучанський В.В. Дослідження резонансних перенапруг на ультрагармоніках парної кратності на ЛЕП 750 кВ 122
 
№ 15. ВІДДІЛ ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Юрченко О.М., Юрченко М.М., Гуцалюк В.Я., Павловський В.О., Герасименко П.Ю., Твердохліб Ю.О. Особливості побудови високочастотних транзисторних перетворювачів для систем електроживлення технологічних установок 129
 
№ 16. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
Щерба А.А., Подольцев А.Д., Золотарев В.М. Концепция электротехнологических систем для нанесения полимерной изоляции на жилу сверхвысоковольтных кабелей 138
Щерба А.А., Супруновская Н.И., Захарченко С.Н., Ломко Н.А., Шевченко Н.И. Энергоэффективные полупроводниковые электроразрядные системы с принудительной активацией электрических искрений в слое металлических гранул 148