Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

Збірник наукових праць. Вип. 27
ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ
 
Кириленко О.В., Буткевич О.Ф., Блінов І.В., Лук’яненко Л.М., Рибіна О.Б. Відновлення електропостачання знеструмлених споживачів як системна послуга на конкурентному ринку електричної енергії 5
Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Прохватилов В.Ю., Титов Н.Н. Информационное обеспечение контроля и управления адресными потоками мощности в электрических сетях энергосистем 9
Петергеря Ю.С., Хижняк Т.А., Блінов І.В., Чопик В.В. Розв’язання задач прогнозування в системах електроживлення локальних об’єктів з використанням штучних нейронних мереж 15
Коменда Н.В., Коменда Т.І., Демов О.Д. Пошук спроживачів-регуляторів на основі морфометричного підходу при управлінні добовим навантаженням промислового підприємства 22
Денисюк С.П., Тарасевич П.Й., Сподинський О.В., Дерев’янко Д.Г. Забезпечення надійності функціонування та стійкої роботи інтелектуальних енергетичних систем 27
Погорелый Л.Г., Колченко А.В., Манько А.А. Аспекты совершенствования информационной системы НЭК «Укрэнерго» 33
Запайщиков К.В. Цивільно-правове регулювання договірних видносин на оптовому ринку електроенергії України 40
 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
 
Кучинский К.А. Исследование теплового и термомеханического состояния элементов ротора в активной зоне турбогенератора ТГВ-300 при наличии дефектов охлаждения 46
Гребеников В.В., Прыймак М.В. Способы уменьшения пульсаций электромагнитного момента в электрических машинах с постоянными магнитами и зубцово-пазовым статором 52
Приймак Б.І., Благодір В.О. Розширені математичні моделі асинхронного двигуна при орієнтуванні координат за головним потокозчепленням 58
Кирик В.В., Харченко Т.М. Електроживлення асинхронних двигунів системи водопостачання з артезіанської свердловини 62
Плугатар О.П., Войтех В.О. Економічні аспекти створення нових енергоефективних асинхронних електродвигунів для роботи з перетворювачами частоти 68
Титко О.І., Гуторова М.С., Худяков А.В. Електромагнітний спосіб ідентифікації пошкоджень стержнів короткозамкненої обмотки ротора асинхронних електродвигунів 71
Акинин К.П., Плугатарь А.П. Регуляторы на основе микроконтроллеров для электромеханических систем 77
Левицкий А.С. Расчет погрешностей емкостного датчика биений валов турбо- и гидрогенераторов, вызванных неточностью установки на машине 81
 
ЕЛЕКТРИЧНІ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
 
Новский В.А., Жарский Б.К., Голубев В.В. Гармонический систез тригонометрических рядов Фурье с точкой разрыва для исследования импульсных систем 90
Губаревич В.Н., Спірін В.М., Гребенюк В.Г., Салко С.В. Параметрична стабілізація вихідної напруги холостого ходу в однофазній системі інвертор–індуктивно-ємнісний перетворювач 93
Липковский К.А., Руденко Ю.В. Режимы стабилизации выходного напряжения в секционированных системах электропитания 97
Халіков В.А., Можаровський А.Г., Косенков О.І. Вплив гістерезису характеристики вхід-вихід дискретного стабілізатора на його параметри 100
Андрійчук В.А., Закордонець В.С., Кутузова Н.В. Напівпровідниковий низькопотенціальний термоелектромеханічний перетворювач енергії 105
 
ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
 
Щерба А.А., Спінул Л.Ю. Точність та збіжність чисельного моделювання розподілу напруженості електричного поля в діелектричній ізоляції з провідними мікровключеннями 111
Кучерявая И.Н. Численное исследование распределения электрического и температурного поля в полиэтиленовой изоляции силового кабеля с микровключением 117
Аристов Ю.В. Особенности распределения магнитной индукции в тонкостенном кольце круглого сечения с предельно малым аспектовым отношением 123
Супруновская Н.И. Влияние сопротивления электроискровой нагрузки на коэффициент полезного действия электроразрядной системы 130
 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
 
Юрченко М.М. Особливості конструювання високовольтних вузлів систем електроживлення бортових електронно-променевих технологічних установок 135
 
Наші автори 137