Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

About Institute

Збірник наукових праць. Вип. 28
There are no translations available.

ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ
 
Танкевич С.Є., Блінов І.В. Загальна інформаційна модель адаптивного трансформатора струму та напруги високовольтної ЛЕП 5
Гай О.В., Тугай Ю.І. Оптимальне секціонування схем розподільних електричних мереж 10
Тугай І.Ю. Аналіз субгармонічних ферорезонансних процесів на шинах вищої напруги підстанції 330 кВ 15
Блінов І.В., Парус Є.В. Підхід до формування лотів виробників на аукціоні з купівлі-продажу електричної енергії 20
Крылов В.А. Исходные условия и методические основы автоматизированных расчетов на ПЭВМ уставок защит в микропроцессорных устройствах REL670 в сложных электрических сетях 26
Крылов В.А., Романенко Н.П., Колесникова Н.Ф., Козлова Е.И., Литвинова О.А., Бабич Н.А. Создание информационно-программной инфраструктуры для автоматизированных расчетов на ПЭВМ токов КЗ и уставок КЗ в сложной электрической сети «Львовоблэнерго» 28
Денисюк С.П., Мельничук Г.В., Колесник П.С. Аналіз інтегральних характеристик систем електроживлення з циклічно змінними параметрами 30
 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
 
Акинин К.П. Формирование токов бесконтактных магнитоэлектрических двигателей 36
Васьковський Ю.М., Титко О.І, Турчин О.І., Цивінський С.С. Електромагнітні та теплові процеси в кінцевих клинах ротора турбогенератора в асинхронних режимах роботи 42
Васьковський Ю.М., Турчин О.І., Гераскін О.А. Дослідження віброзбуджуючих електромагнітних сил потужних турбогенераторів у синхронному та асинхронному режимах 48
Кучинский К.А. Тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в асинхронных режимах 54
Титко О.І., Гуторова М.С. Спосіб електромагнітної діагностики стану підшипників електричних машин 61
Мазуренко Л.І., Романенко В.І., Джура О.В. Розрахунок робочих характеристик автономного зварювального асинхронного генератора з вентильним збудженням за схемою заміщення 64
Гребеников В.В. Сравнительный анализ вентильных двигателей индукторно-реактивного типа с постоянными магнитами на роторе 70
Федоренко Г.М., Давидов О.М., Дудченко М.В. Моделювання впливів параметрів чистоти водню на механічні втрати в турбогенераторі з безпосереднім водневим охолодженням типу ТВВ-1000-2У3 76
 
ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
 
Кучерявая И.Н. Исследование электромагнитных процессов в сегментированной жиле силового кабеля при индукционном нагреве 82
 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД
 
Таранюк А.Л. Микропроцессорный блок системы управления источника питания электротехнологической установки 88
Маренич К.М., Руссіян С.А. Дослідження умов порушення стійкості системи «тиристорний регулятор напруги – асинхронний двигун» при керуванні пуском електропривода 96
 
ЕЛЕКТРИЧНІ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
 
Новский В.А., Жарский Б.К., Голубев В.В. Баланс мощностей в электрических цепях с ключевыми элементами 103
Гречко Э.Н. Резонансные инверторы высокой частоты 113
Гречко Э.Н. Импульсные сетевые преобразователи, понижающе-повышающие выходное напряжение 117