Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

About Institute

Збірник наукових праць. Вип. 23
There are no translations available.

№ 1. ВІДДІЛ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ
 
Акінін К.П., Антонов О.Є., Кіреєв В.Г., Михальський В.М., Соболєв В.М., Шаповал І.А. Підвищення ефективності електромеханічних та напівпровідникових перетворювачів енергії 3
 
№ 2. ВІДДІЛ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ
 
Шидловский А.К., Павлов В.Б., Попов А.В., Павленко В.Е., Бойко П.С., Тугаенко Ю.П. Разработка энергосберегающих полупроводниковых преобразователей для повышения эффективности использования электрической энергии 13
 
№ 3. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА СИСТЕМ
 
Кириленко О.В., Буткевич О.Ф., Блінов І.В., Рибіна О.Б., Зозуля А.М.Використання штучних нейронних мереж для розв’язання задачі визначення місць пошкоджень на лініях електропередачі 22
Авраменко В.М., Крилов В.О., Прихно В.Л., Черненко П.О. Моделювання електроенергетичних систем і нові програмні засоби для планування режимів та оперативного керування енергосистемами 27
 
№ 4. ВІДДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ
 
Стогній Б.С., Сопель М.Ф. Автоматизована система керування технологічними процесами підстанції 750 кВ 33
 
№ 5. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВИМІРЮВАНЬ
 
Гриневич Ф.Б., Монастирський З.Я., Новік А.І., Ніженський А.Д., Сурду М.М., Борщов П.І., Кромпляс Б.А., Мазманян Р.О., Мельник В.Г. Апаратно-програмні засоби вимірювання електричних та неелектричних величин і їх метрологічне забезпечення 39
 
№ 6. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
 
Мазуренко Л.І., Попович О.М., Гребеніков В.В., Бібік О.В., Головань І.В., Джура О.В., Шуруб Ю.В., Вербовий А.П. Електромеханічні перетворювачі енергії 48
 
№ 7. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ
 
Кондратенко И.П. Электротехнические системы для преобразования электромагнитной энергии 56
 
№ 8. ВІДДІЛ СИСТЕМ СТАБІЛІЗОВАНОГО СТРУМУ
 
Волков И.В., Стяжкин В.П., Подольный С.В. Системы стабилизированного тока для автоматизированных электроприводов 64
 
№ 9. ВІДДІЛ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
 
Липківський К.О., Мартинов В.В., Руденко Ю.В., Халіков В.А., Можаровський А.Г., Лебедєв Б.Б. Дослідження та розробка напівпровідниково-трансформаторних перетворювачів для живлення електротехнологічного обладнання 72
 
№ 10. ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ МАШИН ЗМІННОГО СТРУМУ
 
Титко О.І. Підвищення надійності та ефективності електричних машин у динамічних режимах генеруючих енергоблоків 83
 
№ 11. ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ
 
Таранов С.Г., Карасинский О.Л., Тесик Ю.Ф. Принципы построения автоматизированных установок для поверки счетчиков электроэнергии 91
 
№ 12. ВІДДІЛ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
 
Шидловська Н.А., Васецький Ю.М., Мислович М.В., Хімюк І.В. Основні результати роботи відділу теоретичної електротехніки ІЕД НАН України за 2008 рік 97
 
№ 14. ВІДДІЛ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
 
Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І. Підвищення надійності та ефективності магістральних електричних мереж 110
 
№ 15. ВІДДІЛ ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
 
Юрченко О.М., Юрченко М.М., Гуцалюк В.Я., Павловський В.О., Твердохліб Ю.О., Герасименко П.Ю. Високочастотні транзисторні перетворювачі у системах електроживлення технологічних установок 118
 
№ 16. ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
 
Щерба А.А., Супруновская Н.И., Захарченко С.Н., Ломко Н.А., Шевченко Н.И. Энергоэффективные методы и средства параметрического регулирования режимов технологических систем электроимпульсной и индукционной обработки металлов 128
Щерба А.А., Золотарев В.М., Перетятко Ю.В., Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н., Ершов С.Е. Оптимизация электрофизических процессов для создания отечественных технологий изготовления высоконадежных кабелей на напряжения до 330 кВ с твердой полимерной изоляцией 137
 
ВІДДІЛИ № 3 ТА № 4
 
Стогній Б.С., Кириленко О.В., Буткевич О.Ф., Сопель М.Ф. Застосування засобів моніторингу перехідних режимів в ОЕС України при розв’язанні задач диспетчерського керування 147
 
Автори 156