Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.56.077

УДК 004.896

РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ДЛЯ НЕЧІТКОГО КЕРУВАННЯ ЕНЕРГОПОТОКАМИ В УМОВАХ ПІДЗЕМНОГО ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ

О. М. Сінчук*, докт. техн. наук, А. І. Купін**, докт. техн. наук, І. О. Сінчук***, канд. техн. наук, І. А. Козакевич****, канд. техн. наук, І. І. Пересунько*****
Криворізький національний університет,
вул. Віталія Матусевича,11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7621-9979
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-7569-1721
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7702-4030
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-4472-4783
***** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-4901-0061

Показано актуальність автоматизованого управління енергетичними потоками в умовах підземного видобутку залізної руди. Визначено вектор стану об'єкта, основні інформаційні параметри, керуючий вплив та обурення. Розроблено алгоритми автоматизованого управління з використанням декількох стратегій і каналів управління. Запропоновано принципи реалізації зазначених алгоритмів на основі використання нечіткої логіки (Fuzzy Logic). Здійснено моделювання роботи нечітких контролерів у середовищі програмного пакету MatLab. Доведено працездатність алгоритмів функціонування нечітких регуляторів в умовах одноканального і багатоканального управління. Бібл. 12, рис. 8, табл. 4.
Ключові слова: автоматизоване управління енергопотоками, Fuzzy Logic, алгоритми, критерії, система, шахта.РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ДЛЯ НЕЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТОКАМИ В УСЛОВИЯХ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ

О. Н. Синчук, докт. техн. наук, А. И. Купин, докт. техн. наук, И. О. Синчук, канд. техн. наук, И.А. Козакевич, канд. техн. наук, И.И. Пересунько
Криворожский национальный университет,
ул. Виталия Матусевича,11, г. Кривой Рог, 50027, Украина,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Показана актуальность автоматизированного управления энергетическими потоками в условиях подземной добычи железной руды. Определены: вектор состояния объекта, основные информационные параметры, управляющие воздействия и возмущения. Разработаны алгоритмы автоматизированного управления с использованием нескольких стратегий и каналов управления. Предложены принципы реализации указанных алгоритмов на основе использования нечеткой логики (Fuzzy Logic). Осуществлено моделирование роботы нечетких контроллеров в среде программного пакета MatLab. Доказана работоспособность алгоритмов функционирования нечетких регуляторов в условиях одноканального и многоканального управления. Библ. 12, рис. 8, табл. 4.
Ключевые слова: автоматизированное управление энергопотоками, Fuzzy Logic, алгоритмы, критерии, система, шахта.

Фінансується за держбюджетними темами «Розробити електромагнітні та напівпровідникові системи модульної структури для енергоефективної термообробки металевих розплавів і деталей» (шифр «ЕЛТЕРМ-П»), що виконується за Постановою Бюро ВФТПЕ НАН України від 29.05.2018 р., протокол № 9, державний реєстраційний номер роботи 0119U001212 та «Розвиток теорії, розроблення методів інтелектуалізації технологічних процесів та засобів керування, моніторингу, діагностування і вимірювання в електроенергетичних та електротехнічних системах» (шифр «ІНТЕХЕН-2»), що виконується відповідно до Постанови Президії НАН України від 18.12.2019 р. № 339 (в рамках договору № 3-137/01-20 від 02.01.2020 р.), державний реєстраційний номер роботи 0120U002125. КПКВК 6541030.Література
1. Sinchuk O., Kupin A., Sinchuk I., Kozakevich I., Dozorenko O. Optimization of energy consumption in conditions of iron ore mines based on the use of fuzzy logic. Electricity and energy-saving systems. Kremenchuk: KrNU, 2019.Edition.3. 2019 (47). Pp.58-65. (Eng) DOI: https://doi.org/10.30929/2072-2052.2019.3.47.58-65
2. Denisov A. Theory of large control systems. A.Denisov, D.Kolesnikov. L.: Energy Publishing House. Leningrad Department, 1982. 287 p. (Rus)
3. Molchanov A. Modeling and design of complex systems. Molchanov A., K.: High school, 1988. Pp. 359. (Rus)
4. Meerov M. Multiply connected control systems. M. Meerov, A. Akhmetzyanov, Y. Bershchansky, etc.; under the editorship of M. Meerova., M : Nauka, 1990 . 264 p. (Rus)
5. Dorf R. Modern control systems. R. Dorf, R. Bishop; Trans. from English. M.: Laboratory of Basic Knowledge, 2004. 832 p. (Eng)
6. Kupin A. Intellectual identification and control in conditions of processes of enrichment technology: Monograph. A. Kupin. Krivoy Rog: KTU. 2008. 204 p. (Ukr)
7. Leoninkov A. Fuzzy modeling in MATLAB and fuzzy TECH., A. Leoninkov. SPb.: BHV-S.Peterburg, 2003. 736 p. (Rus)
8. Bodiansky E. Methods of computational intelligence in control systems for control of technological processes of ferroalloy production. Bodiansky E., Kuchenrenko E., Mikhalev O., Filatov V., Gasik M. Monograph (Scientific Edition). Dnepropetrovsk: NMetAU, 2011. 420 p. (Ukr)
9. Kupin, A., Senko, A. Principles of intellectual control and classification optimization in conditions of technological processes of beneficiation complexes. CEUR Workshop Proceedings 1356, 2015. Pp. 153-160. (Eng)
10. Internet resource, access method: https://dnep.com.ua/tariffs-business/01.06.2019
11. Internet resource, access method: https://www.ukrrudprom.com/news/25.11.2019
12. Internet resource, access method: https://epravda.com.ua/27.05.2019

Надійшла 28.02.2020

PDF