Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.56.034

УДК 621.316.11

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВЕУ НА ВЕЛИЧИНУ СТРУМУ МІЖФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ЧЕРЕЗ ЕКРАНИ КАБЕЛІВ МЕРЕЖІ ВЕС НАПРУГОЮ 10-35 кВ

Р.О.Буйний1*, канд.техн.наук, І.В. Діхтярук1**, канд.техн.наук, А.В. Красножон1, канд.техн.наук, А.О.Квицинський2, канд. техн. наук
1- Чернігівський національний технологічний університет,
вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14035, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
2- НПЦР ОЕС України НЕК «Укренерго»,
вул. Дорогожицька, 11/8, Київ, 04112, Україна,
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5432-2924
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-6565-6356

Розглянуто принцип розрахунку струмів подвійного короткого замикання на землю на ділянці кабельної лінії електропередавання, що з’єднує два джерела електричної енергії, одним з яких може бути генератор або група генераторів вітрової електричної станції, а другим – енергосистема. Показано, що в екранах кабелів під час подвійного короткого замикання на землю, яке є розрахунковим видом замикання, за яким мають вибиратися перерізи екранів, буде спостерігатися накладання струмів від обох джерел. Це свідчить про необхідність обов’язкового врахування усіх джерел живлення під час розрахунку струму подвійного короткого замикання на землю з метою подальшого вибору перерізів екранів. Досліджено вплив параметрів електричної мережі на величину струму подвійного короткого замикання на землю та встановлено, що він вплив є незначним, окрім співвідношення надперехідних струмів трифазного короткого замикання з обох боків кабельної лінії. У випадку заземлення екранів кабелів з одного боку кабельної лінії весь струм подвійного короткого замикання на землю буде протікати через екран однієї жили, що викличе необхідність суттєвого збільшення перерізу екранів. Бібл. 5, рис. 4.
Ключові слова: кабельна лінія, екран кабелю, струм подвійного короткого замикання на землю.



ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЭУ НА ВЕЛИЧИНУ ТОКА МЕЖФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ЧЕРЕЗ ЭКРАНЫ КАБЕЛЕЙ СЕТИ ВЭС НАПРЯЖЕНИЕМ 10-35 кВ

Р.А.Буйный1, канд.техн.наук, И.В. Дихтярук1, канд.техн.наук, А.В. Красножон1, канд.техн.наук, А.А.Квицинский2, канд. техн. наук
1- Черниговский национальный технологический университет, ул. Шевченка, 95, Чернигов, 14035, Украина,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
2- НПЦР ОЭС Украины НЭК «Укрэнерго», ул. Дорогожицкая, 11/8, Киев, 04112, Украина

Рассмотрен принцип расчета токов двойного короткого замыкания на землю на участке кабельной линии электропередачи, соединяющей два источника электрической энергии, одним из которых может быть генератор или группа генераторов ветровой электрической станции, а вторым – энергосистема. Показано, что в экранах кабелей во время двойного короткого замыкания на землю, которое является расчетным видом замыкания, по которому должны выбираться сечения экранов, будет наблюдаться наложение токов от обоих источников. Это свидетельствует о необходимости обязательного учета всех источников питания при расчете тока двойного короткого замыкания на землю с целью дальнейшего выбора сечений экранов. Исследовано влияние параметров электрической сети на величину тока двойного короткого замыкания на землю и установлено, что их влияние незначительно, кроме соотношения сверхпереходных токов трехфазного короткого замыкания с обеих сторон кабельной линии. В случае заземления экранов кабелей с одной стороны кабельной линии весь ток двойного короткого замыкания на землю будет протекать через экран одной жилы, что повлечет за собой необходимость существенного увеличения сечения экранов. Библ. 5, рис. 4.
Ключевые слова: кабельная линия, экран кабеля, ток двойного короткого замыкания на землю.

Література
1. Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ. СПб.: Завод энергозащитных устройств, 2008. 54с.
2. Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Щодо визначення критичної довжини кабельної лінії електропередавання. Коментарі та зауваження до глави 2.3 ПУЕ. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2010. №36. С.19-26.
3. Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Розрахунок теплового режиму кабельних ліній, виконаних одножильним кабелем з ізоляцією зі зшитого поліетилену. Енергетика та електрифікація. 2011. № 4. С.45-50.
4. Гринченко В.С., Ткаченко А.О., Гринченко Н.В. Повышение точности расчета токов в экранах кабелей при двустороннем замыкании трехфазной кабельной линии. Електротехніка і електромеханіка. 2017. № 2. С.39-42. DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2017.2.06
5. Розов В.Ю., Ткаченко А.О., Ерисов А.В., Гринченко В.С. Аналитический расчет магнитного поля трехфазных кабельных линий при двустороннем замыкании собственных экранов кабелей. Технічна електродинаміка. 2017. № 2. С.13-18. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.02.013


Надійшла 28.02.2020

PDF