Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.54.095

УДК 621.316

НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ МЕРЕЖІ В РАЗІ ПРЯМОГО ЗАПУСКУ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗІСТАВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

О.І. Чиженко*, докт. техн. наук, О.Б. Рибіна, канд. техн. наук, І.В. Трач**, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-1178-0036
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-3345-2324

Розглянуто модифікацію схемотехнічного рішення напівпровідникового регулятора на базі тиристорного регульованого компенсатора, призначеного для коригування перехідних процесів у електричній мережі, які виникають внаслідок запуску від неї асинхронних двигунів зіставної з мережею потужності. Наведено математичну модель для розрахунку електромагнітних перехідних процесів, застосування якої дає змогу оцінити ефективність розроблених пристроїв у розподільних електричних мережах. У режимі пуску асинхронної машини з використанням тиристорного регульованого компенсатора досягається зменшення струму електричної мережі. Показано покращення керування режимами електричної мережі за допомогою запропонованої модифікації тиристорного регульованого компенсатора, який у своєму складі має косинусну конденсаторну батарею та не містить пасивні фільтри вищих гармонік. Бібл. 6, рис. 5.
Ключові слова: електрична мережа, перехідний процес, пускові струми, прямий пуск асинхронного двигуна, тиристорний регульований компенсатор, якість електроенергії.ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМАМИ СЕТИ ПРИ ПРЯМОМ ПУСКЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ СОПОСТАВИМОЙ МОЩНОСТИ

А.И. Чиженко, докт. техн. наук, О.Б. Рыбина, канд. техн. наук, И.В. Трач, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Рассмотрена модификация схемотехнического решения полупроводникового регулятора на базе тиристорного регулируемого компенсатора, предназначенного для корректировки переходных процессов в электрической сети, которые возникают в результате запуска асинхронных двигателей сопоставимой с сетью мощности. Приведена математическая модель для расчета электромагнитных переходных процессов, использование которой позволяет оценить эффективность разработанных устройств в распределительных электрических сетях. Показано улучшение управления режимами электрической сети. Предложенная схема тиристорного регулируемого компенсатора в своем составе имеет косинусные конденсаторные батареи и не использует пассивные фильтры высших гармоник токов. Библ. 6, рис. 5.
Ключевые слова: электрическая сеть, переходный процесс, пусковые токи, прямой пуск асинхронного двигателя, тиристорный регулируемый компенсатор, качество электроэнергии.

Фінансується за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Напівпровідникові матеріали, технології і датчики для технічних систем діагностики, контролю та управління», науковий проект «Створення системи контролю та керування режимами електричних мереж при комутації потужного електромеханічного навантаження», 1 етап 2019 рік: «Визначення вимог, моделювання та розроблення технічного рішення напівпровідникового регулятора для системи керування режимами мережі», шифр № ТД29-362/19.Виконується за розпорядженням Президії НАН України від 14.02.2019 р., протокол № 88. Державний реєстраційний номер 0119U001469.Література
1. Чиженко О.І., Трач І.В. Коригування режиму слабкої електричної мережі при запуску від неї електродвигуна зіставної потужності. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2017. Вип. 48. С. 27–32. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2017.48.027
2. Czarnecki L.S. Common and Fixed-Poles Resonant Harmonic Filters. Europ. Trans. On Electrica Power, ETEP. V. 8. No 5, Sept./Oct. 1998. Pp. 345-351.  DOI: https://doi.org/10.1002/etep.4450080505
3. Na He, Dianguo Xu. The Application of Particle Swarm Optimization to Passive and Hybrid Active Power Filter Design. IEEE transaction on industrial elextronics. 2009. V. 56. No 8.  DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2009.2020739
4. Mishra G. Design of Passive High Pass Filter for Hybrid Active Power Filter Applications A Thesis of the Degree of Master of Technology. National Institute of Technology. Rourkela. 2013. 72 p.  DOI: https://doi.org/10.1109/ICCPCT.2013.6528947
5. Бібік О.В., Попович О.М., Шевчук С.П. Енергоефективні режими електромеханічної системи насосної установки багатоповерхового будинку. Технічна електродинаміка. 2016. № 5. С. 38–45.  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.038
6. ДСТУ EN 50160:2014. Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення. Київ. Мінекономрозвитку. 2014

Надійшла 18.07.2019

PDF