Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Про інститут

DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2018.50.101

УДК 621.365.5

ІНДУКЦІЙНЕ НАГРІВАННЯ З’ЄДНАНИХ З НАТЯГОМ ФЕРОМАГНІТНИХ ДЕТАЛЕЙ

А.К. Шидловський, акад. НАН України, А.Ф. Жаркін, чл.-кор. НАН України, Ю.М. Гориславець, докт. техн. наук, В.О. Новський, докт. техн. наук, О.І. Глухенький, канд. техн. наук, О.І. Бондар
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наведено результати розрахункового дослідження електромагнітних, теплових і внутрішньомеханічних (деформаційних) процесів при індукційному нагріванні феромагнітних деталей, з’єднаних між собою з натягом. Зазначені дослідження проводилися за допомогою запропонованої раніше математичної моделі на прикладі індукційного нагрівання, необхідного для демонтажу бандажу з колеса моторного вагона електропоїзда. Для здійснення такого демонтажу запропоновано застосувати індукційну електромагнітну систему у вигляді круглого індуктора з магнітопроводом, що живиться струмом підвищеної частоти. Визначено залежності електромагнітних параметрів та технічних характеристик такої системи від частоти струму джерела живлення. Бібл. 4, рис. 7, табл. 1.
Ключові слова: індукційне нагрівання, математичне моделювання, електромагнітна система, демонтаж посаджених з натягом феромагнітних деталей.

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ СОЕДИНЕННЫХ С НАТЯЖЕНИЕМ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ

А.К. Шидловский, акад. НАН Украины, А.Ф. Жаркин, чл.-корр. НАН Украины, Ю.М. Гориславец, докт. техн. наук, В.А. Новский, докт. техн. наук, А.И. Глухенький, канд. техн. наук, А.И. Бондар
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Приведены результаты расчетного исследования электромагнитных, тепловых и внутримеханических (деформационных) процессов при индукционном нагреве ферромагнитных деталей, соединенных между собой с натяжением. Указанные исследования проводились с помощью предложенной ранее математической модели на примере индукционного нагрева, необходимого для демонтажа бандажа с колеса моторного вагона электропоезда. Для осуществления такого демонтажа предложено применить индукционную электромагнитную систему в виде круглого индуктора с магнитопроводом, питающуюся током повышенной частоты. Определены зависимости электромагнитных параметров и технических характеристик такой системы от частоты тока источника питания. Библ. 4, рис. 7, табл. 1.
Ключевые слова: индукционный нагрев, математическое моделирование, электромагнитная система, демонтаж посаженных с натяжением ферромагнитных деталей.

Література
1. Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Гориславець Ю.М., Новський В.О., Глухенький О.І, Бондар О.І. Дослідження індукційного нагрівання з’єднаних між собою металевих деталей. Праці Інституту електродинаміки НАН України. Київ, 2018. Вип. 49. С. 60–68.
2. Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Павлов В.Б., Новський В.О., Пазєєв А.Г., Палачов С.О., Павленко В.Є., Бойко П.С., Тугаєнко Ю.П., Малахатка Д.О. Енергозберігаючі електротермічні установки для високочастотного індукційного нагрівання. Праці Інституту електродинаміки НАН України. Київ, 2015. Вип. 41. С. 13–22.
3. Бабат Г.И. Индукционный нагрев металлов и его промышленное применение. Москва–Ленинград: Энергия, 1965. 552 с.
4. https://www.comsol.ru/release/5.2