Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Центр колективного користування науковими приладами

Центр колективного користування науковими приладами (далі Центр) створено для проведення якісних експериментальних досліджень, випробувань, наладки і калібрування апаратно-програмних засобів з наукового напрямку "Автоматизація і інформатизація енергетики".

Керівник центру: кандидат технічних наук, старший науковий співробітник  Слинько Володимир Мефодійович.

Основними напрямками роботи Центру є:
- вимірювання електромагнітних параметрів (струмів, напруги, їх гармонік та симетричних складових) електроенергетичних об’єктів – генераторів, силових трансформаторів  та автотрансформаторів, реакторів, високовольтних  вимикачів тощо;
- діагностування пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики енергосистем;
- вирішення завдань побудови оптимальної структури електровимірювальних реєструючих пристроїв для інформаційно-діагностичних систем;
- метрологічні випробування апаратно-програмних засобів для визначення параметрів режимів роботи електроенергетичних об’єктів, вимірювання параметрів електричної енергії та контроль їх якості;
- проведення синхронних вимірювань електричних параметрів в єдиному форматі астрономічного  часу за допомогою приймачів сигналів від GPS.

Для вирішення цих задач у Центрі застосовується унікальне наукове обладнання від провідних фірм-виробників FLUKE і DOBLE.

Для прецизійних метрологічних вимірювань та калібрування приладів і обладнання, проведення моніторингу параметрів електричної енергії з високою точністю в Центрі  застосовується трифазний еталон-калібратор електричної потужності FLUKE 6100А, який дозволяє забезпечувати коректність і повторюваність вимірів та технологію їх проведення відповідно визначеним стандартам. Калібратор FLUKE 6100 дозволяє також синтезувати джерела електроенергії з нестандартними  характеристиками поширеного спектру і діапазону з формуванням різноманітних гармонік до 100 одночасно.

Для проведення експериментальних досліджень і випробувань засобів автоматизації та релейного захисту застосовується імітатор-модель енергосистеми DOBLE F6150, який дозволяє з високою точністю моделювати та імітувати енергосистему, відтворюючі при цьому скоординовані у часі процеси і має функцію початку генерації тест-сигналів за допомогою GPS. Цей прилад використовується також для  діагностики та контролю характеристик реєстраторів аварійних подій шляхом динамічних випробувань тест-сигналами синусоїдальної форми та моделювання перехідних процесів, створення розрахункової моделі системи, формування гармонік, аперіодичної складової, коливань.

Спеціальне програмне забезпечення дозволяє відстежувати у реальному часі вибрані параметри експерименту і отримувати в електронному форматі на ПК всі необхідні метрологічні характеристики після обробки результатів вимірювань.

                                       Перелік наукового обладнання  Центру колективного користування

Найменування

Фірма-виробник

Основні технічні характеристики

1.

Трифазний еталон-калібратор електричної потужності FLUKE 6130A,  у складі якого один блок 6100А та два блоки 6101А

(Electrical Power Standard (3Phase System) FLUKE 6130A including one 6100A and two 6101A)

 

Fluke Precision Measurement Ltd, USA

·    діапазони струмів 0,05÷20А, похибка 0,01÷0,02%;

·   діапазони напруги 1,0÷1000В, похибка 0,01÷0,02%;

·    діапазон частот основної гармоніки  16÷450 Гц, похибка 0,005%;

·    фазовий діапазон ±180º;

·    довготривала похибка ±0,001°;

·    короткочасна похибка ±0,0002°;

·    трифазний еталон-калібратор електричної потужності  генерує: гармоніки до 100 (одночасно), флікер, флуктуючі гармоніки, інтергармоніки, падіння та підвищення напруги. 

2

Імітатор-модель енергосистеми DOBLE F6150, у складі якої базовий пристрій F6150, струмові підсилювачі F6300, приймач-антена для супутникової синхронізації старту випробувань F6895 (Power System Simulator DOBLE F6150 including one base unit F6150, current amplifier F6300, receiver-antenna F6895)

Doble Engineering Company, USA

·    діапазони  напруг 0÷600V, похибка 0.02%;

·    діапазони струмів 5÷120А, похибка 0.02%;

·    ввихідна потужність по напрузі 300VA;

·    вихідна потужність по току 450W;

·    фазовий діапазон 0÷359,9°, похибка ±0,1°  50/60Hz;

·      початок генерації тест-сигналів синхронізується за допомогоюGPS.

3.

Осцилограф цифро-вий двоканальний з внутрішньою пам’ят-тю і програмним забезпеченням Fluke 199C

(Scope Meter Fluke 199C)

 

Fluke Precision Measurement Ltd, USA

·    смуга пропускання  200 Гц;

·    частота вибірки  2,5 ГГЦ;

·     напруга на вході до 1000 В;

·    тривалість 2 мВ – 100 В/div

4.

Пробійна установка УПУ-6

Харківенергоприлад, м. Харків

·    вихідна напруга  1, 3, 6 кВ;

·     максимальний вихідний струм

     100 мА;

·    похибка вимірювання напруги і струму не більше 3%;

·    поріг спрацювання захисту 120±5 мА;

·    споживана потужність  650 ВА

5.

Частотомір-таймер

FLUKE РМ 6690/062

Fluke Precision Measurement Ltd, USA

·   діапазон основної частоти до 300 МГц;

·   максимальний діапазон частот 10 ГГц;

похибка 0,05 Гц на частоті 10 ГГц.

6.

Прецизійний мультиметр Transmille 8081

 

"Transmille Ltd.", Великобритания

·     діапазон постійних напруг 10 мкВ – 1050 В, похибка ± 0,0004%;

·     діапазон змінних напруг 0,1 мкВ – 1000 В, похибка ± 0,02%;

·     діапазон постійних струмів

     0,1 мкА – 30 А, похибка ± 0,001%;

·    діапазон змінних струмів

    1 мкА–30А, похибка ± 0,02%;

·    діапазон частот 1Гц – 10 МГц, похибка ± 0,0005%;

·   діапазон опорів 0,1 мкОм – 1МОм, похибка ± 0,0008%.

На базі обладнання та приладів центру створено та атестовано в ДП "Укрметртестстандарт" вимірювальну електротехнічну лабораторію (свідоцтво про атестацію № ПТ-98/11 від 31.03.2011 р.), яка має право на проведення вимірювань показників об'єктів згідно з галуззю  атестації.
Порядок користування обладнанням у відповідності до положення про Центр передбачає безкоштовне надання послуг з випробувань у відповідності з плановими замовленнями наукових установ НАН України.

Для своєчасного включення замовлень до плану замовник має  до 15 січня та до 15 червня поточного року надати у Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України заявки на  види, терміни і тривалість випробувань, проведення яких можливе на базі наведених у таблиці обладнання і приладів Центру.

З питань, що стосуються проведення випробувань, звертатись до керівника Центру Слинька В.М.,
тел. (38044) 366-25-63, факс (38044) 456-04-84; е-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду