Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

   Аспірантура та докторантура

ОГОЛОШЕННЯ

   Інститут електродинаміки НАН України оголошує набір до АСПІРАНТУРИ з відривом від виробництва за державним замовленням   та без відриву від виробництва (на контрактній основі ) на 2020 рік за такими спеціальностями :

   141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізації:

05.09.01. "Електричні машини і апарати"            

05.09.03. "Електротехнічні комплекси та системи"                          

05.09.05. "Теоретична електротехніка"                                                

05.09.12. "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії"        

05.14.02. "Електричні станції, мережі і системи"

   152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація:

05.11.05. "Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин".

 

Прийом документів здійснюється до 10 вересня 2020 року.

Вступні іспити   - з 16 по 30 вересня 2020 року.

Зарахування до аспірантури - з 1 листопада 2020 року.

Гуртожиток на час вступних іспитів не надається.

Детальніша інформація – на сайті Інституту ied.org.ua або за тел. 366-24-98.

Зарахування на бюджетні місця відбувається за конкурсом відповідно до отриманих балів!

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту електродинаміки НАН України у 2020 році

Програма вступного фахового випробування з галузі знань  14 – Електрична інженерія, спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Програма вступного фахового випробування з галузі знань  15 – Автоматизація та приладобудування, спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі знань 14 – Електрична інженерія за  спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, рівень освіти – третій (освітньо-науковий).

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі знань   15 – Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, рівень освіти – третій (освітньо-науковий).