Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

партнери

       Партнери Інституту електродинаміки НАН України


Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Інститут технічної теплофізики НАН України

Інститут проблем безпеки атомних  електростанцій НАН України

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
----------------------------------------------------------------------

Національний технічний   університет   України   "Київський політехнічний інститут" ім. Ігоря Сікорського

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Державний вищий навчальний заклад "Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Національний університет "Львівська політехніка"

Національний авіаційний університет

Дніпровський державний технічний університет

Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського

Одеський  національний політехнічний університет

Чернігівський національний технологічний університет

Інститут енергетики і автоматики  Національного  університету біоресурсів і природокористування України

Вінницький  національний технічний університет

Військова академія, м. Одеса

Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Київський національний університет будівництва і архітектури
---------------------------------------------------------------------

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Державне підприємство "Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України"

Державне підприємство ВО "Київприлад"

Державне підприємство "Укрметртестстандарт"
-----------------------------------------------------------------------

МПП "АНІГЕР", м. Київ

ТОВ "Науково-виробнича фірма "Елерон", м. Київ

ТОВ "DMCC - Engineering", м. Київ

ТОВ "Науково-технічна фірма "ТЕМС", м. Київ

СП ЗАТ "ЕЛВІН", м. Київ

ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Техносервіспривод", м. Київ
------------------------------------------------------------------------

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України

Українська асоціація інженерів-електриків