Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Новини та повідомлення

Повідомлення вченої ради

17 грудня 2020р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інституту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному режимі за допомогою ПЗ ZOOM.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ


I. Проміжний звіт з НДР: «Розвиток теорії, розроблення методів інтелектуалізації технологічних процесів та засобів керування, моніторингу, діагностування і вимірювання в електроенергетичних та електротехнічних системах («Інтехен-2», Програма підтримки пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).

Доповідають відповідальні виконавці розділів:
д.т.н., головний науковий співробітник відділу № 3 Буткевич Олександр Федотович;
д.т.н., заступник директора з наукової роботи Шаповал Іван Андрійович;
д.т.н., провідний науковий співробітник відділу № 12 Зварич Валерій Миколайович;
д.т.н., провідний науковий співробітник відділу № 2 Гориславець Юрій Михайлович.

II. Різне

Для участі  в засіданні слід скористатись посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/82703791221?pwd=dWt2eUppOVRUb1AvcHk2aWFyYW9OZz09

Meeting ID: 827 0379 1221
Passcode: 408525

 

 

 

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ ПОСАД

Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:   

- головного наукового співробітника у відділі стабілізації параметрів
  електромагнітної енергії (№2);
- провідного наукового співробітника відділу електричних і магнітних
  вимірювань (№ 5);
- провідного наукового співробітника відділу транзисторних перетворювачів (№ 15);
- старшого наукового співробітника у відділі моделювання електроенергетичних об’єктів та систем (№ 3) та
- молодшого наукового співробітника у відділі оптимізації систем
  електропостачання (№ 14).

       Вимоги до посади, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, умови проведення конкурсу тощо наведено у «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту електродинаміки НАН України».

Строк прийняття заяв та документів – протягом 30 календарних днів від дня оприлюднення цього оголошення.

Документи приймаються за адресою: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 56, Інститут електродинаміки НАН України, кімн. 309.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу, - вчений секретар Кофто Олександр Георгійович.

(Розміщено: 04.12.2020)

 

 

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ ПОСАД

Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшего наукового співробітника у відділі електромеханічних систем (№ 6).

       Вимоги до посади, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, умови проведення конкурсу тощо наведено у «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту електродинаміки НАН України».

Строк прийняття заяв та документів – протягом 30 календарних днів від дня оприлюднення цього оголошення.

Документи приймаються за адресою: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 56, Інститут електродинаміки НАН України, кімн. 309.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу, - вчений секретар Кофто Олександр Георгійович.

(Розміщено: 24.11.2020)

 

 

Повідомлення

Наказом директора інституту №167-ос від 19.11.2020р. затверджено кандидатів на заміщення відповідних посад, визначених наказом № 151-ОС від 21.10.2020:

- Губаревич Володимир Миколайович та Зозульов Віктор Іванович як учасники конкурсу на заміщення вакантних посад старшого нау­кового співробітника у відділі перетворення та стабілізації електро­магнітних процесів (№1) інституту за спе­ці­альністю 05.09.12 "Напів­провідникові перетворювачі електро­енергії";

- Гориславець Юрій Михайлович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника у відділі стабі­лі­за­ції параметрів електромагнітної енергії (№2) інституту за спеціальністю 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи";

- Городжа Людмила Василівна та Чиженко Олександр Іванович як учасники конкурсу на заміщення вакантних посад старшого наукового співробітника у відділі моделю­ван­ня електроенергетичних об’єктів та систем (№ 3) інституту за спеці­альністю 05.09.05 "Теоретична електро­техніка»;

- Масюренко Юрій Олександрович як учасник конкурсу на замі­щення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі електричних і магнітних вимірювань (№ 5) інституту за спеціальністю 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин";.

- Ращепкін Анатолій Павлович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника у відділі електро­маг­нітних систем (№ 7) інституту за спеціальністю 05.09.01 "Електричні машини і апарати»;

- Липківський Костянтин Олек­сан­дрович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника у відділі електро­маг­нітних систем (№ 7) інституту за спеціальністю 05.09.12 "Напів­провідникові пере­тво­рювачі електроенергії";

- Остапчук Людвіга Борисівна як учасниця конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі теоретичної електротех­ніки та діагностики електротехнічного обладнання (№ 12) інституту за спеціальністю 05.09.01 "Електричні машини і апарати";

- Кузнецов Володимир Григорович як учасник конкурсу на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника у відділі оптимізації систем електропостачання (№ 14) інституту за спеціальністю 05.14.02 "Елек­тричні станції, мережі і системи ".

         (Розміщено 23.11.2020)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ:
ОНЛАЙН-СЕМІНАР ДЛЯ НАУКОВЦІВ ВІД GOOGLE

   19 листопада МОН та Google Україна проведуть онлайн-семінар для науковців, на якому розкажуть про застосування інструментів Google у сфері наукових досліджень та публікацій.
Початок семінару о 14:00. Для участі у заході необхідно заповнити
реєстраційну форму.

Під час онлайн-семінару розглядатимуться такі питання:

  • роль цифрових сервісів у розвитку науки;
  • прикладне використання системи Google Академія;
  • можливості розширеного пошуку Google та Google Alerts;
  • робота з масивами даних – Google Public Data, Dataset Search, Google Data Studio та Google Cloud Platform.

   З детальною програмою можна ознайомитись за посиланням. У разі виникнення додаткових запитань звертайтеся на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

 

Про рекомендації щодо протиепідемічних заходів в ІЕД

Наказ 161-ОС

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Інститутом електродинаміки НАН України разом з юридичною компанією   "Астерс" (www.asterslaw.com)  21 жовтня проведено вебінар для членів Європейської Бізнес Асоціації (EBA - eba.com.ua)

Тема вебінару: Новий ринок електричної енергії України: можливості та виклики для промислових споживачів.

Докладніше

З презентаційними матеріалами Інституту можна ознайомитись тут.

 

 

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ ПОСАД

Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад, які утворюються в зв'язку з закінченням 31.12.2020 р. строку діючих контрактів у співробітників інституту:

-    старшого наукового співробітника (2 вакансії) у відділі перетво­рен­ня та стабілізації електромагнітних процесів (№1) інституту за спе­ці­альністю 05.09.12 "Напівпровідникові перетворювачі електро­енергії";

- провідного наукового співробітника у відділі стабілізації параметрів електромагнітної енергії (№ 2) інституту за спеціальністю 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи ";

- старшого наукового співробітника (2 вакансії) у відділі моделю­ван­ня електроенергетичних об’єктів та систем (№ 3) інституту за спеці­аль­ністю 05.09.05 "Теоретична електротехніка";

- старшого наукового співробітника у відділі електричних і магнітних вимірювань (№ 5) інституту за спеціальністю 05.11.05 " Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин ";

- провідного наукового співробітника (2 вакансії) у відділі електро­маг­нітних систем (№ 7) інституту за спеціальністю 05.09.12 "Напів­провід­ни­кові перетворювачі електроенергії" та спеціальністю 05.09.01 "Елек­тричні машини і апарати";

- старшого наукового співробітника у відділі теоретичної електротехніки та  діагностики електротехнічного обладнання (№ 12) інституту за спеці­аль­ністю 05.09.01 "Електричні машини і апарати";

-  головного наукового співробітника у відділі оптимізації систем електропостачання (№ 14) інституту за спеціальністю 05.14.02 "Електричні станції мережі і системи".

 

       Вимоги до посади, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, умови проведення конкурсу тощо наведено у «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту електродинаміки НАН України».

Строк прийняття заяв та документів – протягом 30 календарних днів від дня оприлюднення цього оголошення.

Документи приймаються за адресою: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 56, Інститут електродинаміки НАН України, кімн. 309.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу, - вчений секретар Кофто Олександр Георгійович.

(Розміщено: 21.10.2020)

 

 

 

Виставки

Запрошуємо відвідати Міжнародні спеціалізовані виставки:

– Енергетика в промисловості- 2020

– ECOENERGY EXPO - 2020

– ELECTRO INSTALL - 2020,

які відбудуться 10-12 листопада 2020 року  в Міжнародному виставковому центрі (Броварський проспект, 15).

Детальніше

Фотозвіт 

 

 

Повідомлення

Інформація про основні наукові результати, отримані  інститутом в ході виконання НДР, закінчених у 2019 році.

Пропозиції інституту щодо відкриття відомчої тематики на 2021 та наступні роки.

 

 

 

Повідомлення

           Наказом директора інституту №85-ос від 30.06.2020р. затверджено кандидатуру ПОДЕЙКА Павла Петровича як учасника конкурсу, оголошеного 28.05.2020р.,  на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника  у відділі перетворення та стабілізації електромагнітних процесів (№1) за спеціальністю 05.09.03. "Електротехнічні комплекси та системи".

         (Розміщено 30.06.2020р.)

 

 

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ ПОСАД

Інститут електродинаміки НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25,  366-24-01; 
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі перетворення та стабілізації електромагнітних процесів (№1) за спеціальністю 05.09.03. - електротехнічні комплекси та системи.

Вимоги до посади, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, умови проведення конкурсу тощо наведено у «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту електродинаміки НАН України».

Строк прийняття заяв та документів – протягом 30 календарних днів від дня оприлюднення цього оголошення.

Документи приймаються за адресою: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 56, Інститут електродинаміки НАН України, кімн. 309.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу, - вчений секретар Кофто Олександр Георгійович.

(Розміщено: 28.05.2020)

 

 

Повідомлення

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

 Шановні науковці! Рекомендуємо ознайомитись з відеоматеріалами «В ДОПОМОГУ АВТОРАМ», розробленими видавництвом ПП «Технологічний   Центр». Ці відеоматеріали містять відповіді на актуальні питання з підготовки та представлення наукових статей.


Як зареєструватися на Academia edu і додати своє дослідження: 

https://www.youtube.com/watch?v=StdzujkhoLc&t=12s

Як знайти журнал необхідного квартиля в базі Scopus:  https://www.youtube.com/watch?v=NemXB_rqVR0

Додати відсутній документ до Scopus:
https://www.youtube.com/watch?v=qwpbybRhYnQ&t=4s

Як додати статті до профілю на Google Scholar:  
https://www.youtube.com/watch?v=wchGfRXZVHY&t=17s [1]

Як зареєструватися на ResearchGate та додати своє дослідження:  https://www.youtube.com/watch?v=0_hrZTsBzus&t=25s [2]

Як зареєструватися в ORCID та редагувати свій профіль:

 https://www.youtube.com/watch?v=ffr8A0M25Qs [3]

Як зареєструватися на Zenodo і додати своє дослідження:  https://www.youtube.com/watch?v=sMiqe_oQpjo&t=4s

Як зареєструватися на Mendeley і додати своє дослідження:
https://www.youtube.com/watch?v=TUGhy6lzz6E

Як знайти журнал в Web of Science Core Collection:  
https://www.youtube.com/watch?v=AtE6I2y1Tsw [4]

Як знайти журнал у "Переліку фахових видань України"
https://www.youtube.com/watch?v=5dBhUKPWI_Q&t=6s

Як зробити рисунок у гарній якості (КОМПАС-3D LT, Matlab, MS Excel) -
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7xlaPb8vE1JXzeJDzB6xKHTa6nLX5mTa [5]


Links:
------
[1] 
https://www.youtube.com/watch?v=wchGfRXZVHY&t=17s
[2] https://www.youtube.com/watch?v=0_hrZTsBzus&t=25s
[3]https://www.youtube.com/watch?v=ffr8A0M25Qs
[4] 
https://www.youtube.com/watch?v=AtE6I2y1Tsw
[5]
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7xlaPb8vE1JXzeJDzB6xKHTa6nLX5mTa

З новими навчальними відео від ПП «Технологічний   Центр». можна ознайомитись на Youtube-каналі: https://www.youtube.com/channel/UCK-nj-z0OJ54nYGOurEXEWA


 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

До НАН України надійшов лист Міністерства освіти і науки України від 7.04.2020 №1/9-196 щодо оцінки рівня обізнаності наукової спільноти України з парадигмою Відкритої науки, яка є однією з тенденцій та наступним кроком розвитку Європейського дослідницького простору. З метою визначення спроможності та готовності закладів вищої освіти, наукових установ, дослідницьких інфраструктур застосовувати на практиці окремі принципи цієї парадигми МОН України ініціює інтернет-опитування з цього питання. Опитування проводиться в термін до 1 травня ц.р. У зв’язку з викладеним Президія НАН України пропонує  науковим  співробітникам залучитися  до згаданого опитування, яке організовано за посиланням: https://bit.ly/2xMU9IT.

14.04.2020

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

         Наказом директора інституту №56-ос від13.04.2020р. затверджено кандидатуру ЗАЙЧЕНКА Олега Анатолійовича як учасника конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі перетворення та стабілізації електромагнітних процесів (№ 1) за спеціальністю 05.09.03. "Електромагнітні комплекси та системи".

(Розміщено 13.04.2020)

 

 

Повідомлення

       Державним підприємством «Преса» розпочато передплату на періодичні видання на ІІ півріччя 2020 року.

       Передплату на науково-прикладний журнал Інституту електродинаміки НАН України «Технічна електродинаміка» (передплатний індекс 74474) можна оформити:

-         -  на сайті ДП «Преса» www.presa.ua;

-         -  на сайті АТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua;

-          - у будь-якому поштовому відділенні України за "Каталогом періодичних видань"; 

-          - через передплатне агентство "Укрінформнаука», e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

 

 

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ ПОСАД

Інститут електродинаміки НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25,  366-24-01; 
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі перетворення та стабілізації електромагнітних процесів (№1) за спеціальністю 05.09.03. - електротехнічні комплекси та системи.

Вимоги до посади, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, умови проведення конкурсу тощо наведено у «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту електродинаміки НАН України».

Строк прийняття заяв та документів – протягом 30 календарних днів від дня оприлюднення цього оголошення.

Документи приймаються за адресою: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 56, Інститут електродинаміки НАН України, кімн. 309.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу, - вчений секретар Кофто Олександр Георгійович.

(Розміщено: 14.03.2020)

 

 

Повідомлення

          Наказом директора інституту №31-ос від 14.02.2020р. затверджено кандидатуру МІХАЛЯ Олександра Олексійовича як учасника конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника у відділі електричних та магнітних вимірювань (№5) за спеціальністю 05.11.05. "Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин".

(Розміщено 17.02.2020)

 

 

 

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ ПОСАД

Інститут електродинаміки НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25,  366-24-01; 
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

-  наукового співробітника у відділі стабілізації параметрів електромагнітної енергії (№2);

-  старшого наукового співробітника у відділі електромеханічних систем (№ 6).

Вимоги до посади, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, умови проведення конкурсу тощо наведено у «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту електродинаміки НАН України».

Строк прийняття заяв та документів – протягом 30 календарних днів від дня оприлюднення цього оголошення.

Документи приймаються за адресою: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 56, Інститут електродинаміки НАН України, кімн. 309.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу, - вчений секретар Кофто Олександр Георгійович.

(Розміщено: 30.01.2020)

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 2