Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

About Institute

Шидловський Анатолій Корнійович

 

Honorary Director  


Academician of NAS of Ukraine


Shydlovskyi Anatoly Korniyovych 

 


tel. 366-24-51

 

   

Видатний учений у галузі електроенергетики та електротехніки. Доктор технічних наук (1971 р.), професор (1979 р.), член-кореспондент АН УРСР (1978 р.), академік АН УРСР (1985 р.). Директор Інституту електродинаміки НАН України (1973-2007 рр.). Почесний директор Інституту електродинаміки НАН України (з 2007 р.), радник при дирекції Інституту електродинаміки НАН України (з 2015 р.).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1982 р.), премії НАН України ім. С.О.Лебедєва (1986 р.), премії НАН України ім. В.М.Хрущова (1999 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (1991 р.). "Почесний енергетик України" (2000 р.). Нагороджений орденом "Знак пошани" (1983 р.), відзнакою Президента України - орденом "За заслуги " ІІІ ступеня (1997 р.) та орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2003 р.), орденами Дружби (Росія) (2003 р.) та "Krzyżem Komandorskim orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej" (Польща, 2001 р.), а також медалями та почесними знаками.

Автор понад 660 наукових праць, у тому числі 28 монографій, та понад 180 винаходів.

Анатолій Корнійович Шидловський народився 10 жовтня 1933 р. на Чернігівщині. Закінчив Київський політехнічний інститут (1957 р.). З 1959 р. діяльність А.К. Шидловського пов'язана з Інститутом електродинаміки НАН України, в якому він пройшов шлях від інженера до директора Інституту (1973-2007 рр.). З 1989 по 1998 р. працював на посаді академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, а з 1998 по 2004 р. — на посаді Віце-президента Національної академії наук України.

Анатолій Корнійович Шидловський збагатив науку дослідженнями, що мають першорядне значення для розвитку сучасної енергетики, створення ефективного електроенергетичного устаткування і забезпечення його надійного функціонування.

Основні наукові праці А.К.Шидловського присвячено розвитку теорії багатофазних електричних кіл, дослідженню процесів перетворення і стабілізації параметрів електромагнітної енергії, створенню багатофункціональних пристроїв для оптимізації режимів систем енергопостачання. Він є автором загальної теорії пристроїв компенсації фазових послідовностей напруг і струмів у багатофазних колах стосовно до проблеми стабілізації параметрів енергії в електричних системах з несиметричними та нелінійними елементами.

А.К.Шидловський велику увагу приділяє питанням стратегічного розвитку паливно-енергетичного комплексу України. За його ініціативи та під його керівництвом розроблялась Енергетична стратегія України на період до 2030 р.

Науково-дослідницьку діяльність А.К.Шидловський успішно поєднує з педагогічною. Він є почесним професором національних технічних університетів – «КПІ ім. І.Сікорського» (м. Київ), «ХПІ» (м. Харків), «Львівська політехніка» (м. Львів), Запорізького Національного технічного університету, Національної гірничої академії України (м. Дніпро) та Лодзинського технічного університету (Польща).

А.К.Шидловський є засновником відомої наукової школи в галузі електроенергетики. Серед його учнів – 22 доктори і 46 кандидатів технічних наук.

Академік А.К.Шидловський веде велику громадську роботу. Він є почесним Головою Української асоціації інженерів-електриків,членом Центрального правління науково – технічної спілки енергетиків та електротехніків України і Національного комітету ЮНЕСКО з електроенергетики, Віце-президентом Національного комітету Всесвітньої енергетичної ради, головою спеціалізованої ради при ІЕД НАН України для захисту докторських дисертацій, членом редколегії низки наукових журналів та програмних комітетів фахових науково-технічних конференцій.

 

Honorary Director Academician of NAS of Ukraine